U bevindt zich hier:
  • European Assistance on innovation procurement

Corvers wint Europese Tender voor promotie en assistentie rondom aanbesteden van innovatie

Corvers heeft tezamen met Stella Consulting een opdracht vanuit de Europese Commissie (DG Connect) toegewezen gekregen voor een initiatief rondom de promotie, training en lokale assistentie van Europese aanbestedende diensten op het gebied van aanbestedingen van innovatieve ICT-oplossingen.

Het initiatief European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP) is begin 2015 van start gegaan.

Tot begin 2018 zullen Corvers en Stella Consulting de handen ineen slaan om de volgende kernelementen binnen het initiatief te realiseren:

  • Organisatie van 12 evenementen (congressen en workshops) in verschillende EU lidstaten op informatie en training rondom het aanbesteden van innovatie.
  • Ontwikkeling van een praktische Toolkit die beleidsmakers en aanbestedende diensten (zowel management & bestuur als de juridische afdeling) ondersteunt in het ontwikkelen en implementeren van aanbestedingen van innovatie (via een PCP danwel PPI procedure). Op dit moment is Module 1 van de Toolkit gepubliceerd op de eafip-website. Module 2 en 3 zullen op korte termijn volgen.
  • Het ontwikkelen van een informatieve website over het aanbesteden van innovatie. Via de website zal onder andere de Toolkit ter beschikking worden gesteld, kan men informatie vinden over en zich aanmelden voor de workshops en congressen, kan men concrete vragen stellen en lokale assistentie aanvragen voor een concrete innovatie-aanbesteding.
  • Het geven van training (gebaseerd op de Toolkit) via workshops in diverse EU lidstaten over het waarom en het hoe van innovatie-aanbestedingen.
  • Het geven van directe hands-on lokale assistentie aan aanbestedende diensten die een concrete innovatie-aanbesteding van ICT met behulp van de PCP en/of PPI-procedure willen starten. Aanbestedende diensten die voornemens zijn een concrete aanbesteding van innovatie te starten kunnen deze gratis lokale assistentie aanvragen via de eafip-website. Gedurende het project zullen 12 projecten worden geselecteerd voor deze assistentie.

Meer informatie over het EAFIP-initiatief

In de eerste fase van het project zijn de toolkit en website ontwikkeld, zijn gegevens verzameld van aanbestedende diensten binnen diverse sectoren binnen Europa die mogelijk interesse hebben om een concrete aanbesteding van innovatieve ICT-oplossingen en worden Europese aanbestedende diensten via mailingen en workshops geinformeerd over de mogelijkheden. De tweede fase focust op trainingen en informatievoorziening via workshops en events en het geven van lokale assistentie op concrete projecten.

Wilt u actief op de hoogte gehouden worden rondom dit project en de events, heeft u interesse om deel te nemen aan een workshop Innovation Procurement (PCP / PPI) of heeft u eventueel interesse in de lokale assistentie die via het project geboden kan worden rondom een concrete aanbesteding van een innovatieve ICT-oplossing? Neem dan contact op met het Eafip-team of laat het ons weten.

Volg het EAFIP-initiatief op Twitter: https://twitter.com/eafip_eu