U bevindt zich hier:

Onze expertises en diensten

Binnen Nederland richt Corvers zich met name op (semi)overheidsinstellingen c.q. aanbestedende diensten. De inkoop van goederen, diensten en/of werken door (semi)overheidsinstellingen in Nederland is gebonden aan allerlei wet- en regelgeving. Zeker daar waar deze inkoop dient te geschieden via een Europese aanbesteding. Corvers ondersteunt haar klanten met juridisch onderzoek, advies en begeleiding rondom inkoop- en/of aanbestedingstrajecten, danwel - vraagstukken.

Onze dienstverlening aan klanten binnen Nederland bestaat onder meer uit:

 • Advisering over de te volgen inkoop- en/of aanbestedingsstrategie
 • Advisering rondom specifieke aanbestedingsvraagstukken
 • Advisering rondom de stimulering van innovatie door middel van Europees aanbesteden
 • Advisering rondom het hanteren van duurzaamheids- en sociale criteria binnen aanbestedingen
 • Bewaking van juridische termijnen bij Europese aanbestedingen
 • Juridische begeleiding van complete aanbestedingstrajecten
 • Juridische toets op danwel opstellen van het aanbestedingsbeleid
 • Juridische toets op danwel tezamen met de aanbestedende dienst opstellen van aanbestedingsdocumenten
 • Juridische toets op danwel opstellen van Algemene Voorwaarden
 • Juridische toets op danwel opstellen van contracten
 • Geven van (incompany) workshops en kennis-sessies op het gebied van Europees aanbesteden

Onze specialismen

Vanwege de hoge mate van expertise van onze consultants wordt onze hulp vooral ingeroepen bij grote, complexe en/of politiek gevoelige aanbestedingstrajecten. Wij zijn met name gespecialiseerd binnen de volgende gebieden:

 • Inkoop en/of aanbesteding van ICT
 • Inkoop en/of aanbesteding van innovatieve oplossingen en producten en/of van R&D-diensten (o.a. Precommercial Procurement PCP)
 • Hanteren van duurzaamheids- en sociale criteria binnen aanbestedingen t.b.v. het behalen van beleidsdoelen
 • Prestatie-inkoop en Best Value Procurement (BVP)
 • Integreren van sturingsmechanismen binnen contracten t.b.v. goed contractmanagement c.q. een goede contractuitvoering (o.a. Value Engineering)