U bevindt zich hier:
  • European Assistance on innovation procurement

Corvers consortiumpartner voor Europese intiatief voor promotie en assistentie rondom aanbesteden van innovatie (eafip)

Corvers heeft tezamen met Stella Consulting een opdracht vanuit de Europese Commissie (DG Connect) toegewezen gekregen voor een initiatief rondom de promotie, training en lokale assistentie van Europese aanbestedende diensten op het gebied van aanbestedingen van innovatieve ICT-oplossingen.

Het initiatief European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP) is begin 2015 van start gegaan.

Drie jaar lang slaan Corvers en Stella Consulting de handen ineen om de volgende kernelementen binnen het initiatief te realiseren:

  • Organisatie van 12 evenementen (congressen en workshops) in verschillende EU lidstaten op informatie en training rondom het aanbesteden van innovatie.
  • Ontwikkeling van een praktische Toolkit die beleidsmakers en aanbestedende diensten (zowel management & bestuur als de juridische afdeling) ondersteunt in het ontwikkelen en implementeren van aanbestedingen van innovatie (via een PCP danwel PPI procedure). De complete Toolkit, bestaande uit 3 modules inclusief template-modellen, is te downloaden vanaf de eafip-webiste. 
  • Het ontwikkelen van een informatieve website over het aanbesteden van innovatie. Via de website wordt o.a. de Toolkit ter beschikking gesteld, is informatie tevinden over georganiseerde workshops en congressen en kan men concrete vragen stellen rondom het aanbesteden van innovatie.
  • Het geven van training (gebaseerd op de Toolkit) via workshops in diverse EU lidstaten over het waarom en het hoe van innovatie-aanbestedingen.
  • Het geven van directe hands-on lokale assistentie aan aanbestedende diensten die een concrete innovatie-aanbesteding van ICT met behulp van de PCP en/of PPI-procedure willen starten. Aanbestedende diensten die voornemens zijn een concrete aanbesteding van innovatie te starten konden deze gratis lokale assistentie aanvragen via de eafip-website. Inmiddels zijn er 12 projecten geselecteerd voor deze assistentie.

Op dit moment zit het initiatief in de afrondende fase en wordt aan de laatste innovation procurement projecten assitentie gegeven. 

Meer informatie over het EAFIP-initiatief

Volg het EAFIP-initiatief op Twitter: https://twitter.com/eafip_eu