U bevindt zich hier:
  • European Assistance on innovation procurement

Corvers main contractor voor Europese intiatief voor promotie en assistentie rondom aanbesteden van innovatie (eafip)

Het European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP) initiatief is begin 2015 van start gegaan.

Drie jaar lang (van 2015 t/m 2018) sloegen Corvers en Stella Consulting de handen ineen om de volgende kernelementen binnen het initiatief te realiseren:

  • Organisatie van 12 evenementen (congressen en workshops) in verschillende EU lidstaten op informatie en training rondom het aanbesteden van innovatie.
  • Ontwikkeling van een praktische Toolkit die beleidsmakers en aanbestedende diensten (zowel management & bestuur als de juridische afdeling) ondersteunt in het ontwikkelen en implementeren van aanbestedingen van innovatie (via een PCP danwel PPI procedure). De complete Toolkit, bestaande uit 3 modules inclusief template-modellen, is te downloaden vanaf de eafip-webiste. 
  • Het ontwikkelen van een informatieve website over het aanbesteden van innovatie. Via de website wordt o.a. de Toolkit ter beschikking gesteld, is informatie tevinden over georganiseerde workshops en congressen en kan men concrete vragen stellen rondom het aanbesteden van innovatie.
  • Het geven van training (gebaseerd op de Toolkit) via workshops in diverse EU lidstaten over het waarom en het hoe van innovatie-aanbestedingen.
  • Het geven van directe hands-on lokale assistentie aan aanbestedende diensten die een concrete innovatie-aanbesteding van ICT met behulp van de PCP en/of PPI-procedure willen starten. Aanbestedende diensten die voornemens zijn een concrete aanbesteding van innovatie te starten konden deze gratis lokale assistentie aanvragen via de eafip-website. Inmiddels zijn er 12 projecten geselecteerd voor deze assistentie.

Van 2015 t/m 2018 zijn in totaal 12 projecten geselecteerd. Deze projecten hebben vanuit eafip ondersteuning gekregen bij hun project. 

Vanaf 2019 - Corvers main contractor

Vanaf 2019 is Corvers main contractor voor het eafip-initiatief. In 2019 zullen ten minste drie nieuwe aanbestedingen van innovatie van op ICT-gebaseerde oplossingen worden geselecteerd om te profiteren van technische en/of juridische gratis ondersteuning bij hun project. 

Prioriteit zal worden gegeven aan innovatie-aanbestedingen van high-impact ICT-oplossingen zoals Blockchain, Artificial Intelligence en Cybersecurity. Het EAFIP verwelkomt ook innovatie-opdrachten (PCP en PPI) onder nationale digitale / ICT-strategieën.

Aanbestedende diensten uit EU-lidstaten die een concreet project gestart zijn of binnenkort starten rondom het aanbesteden van innovatie via een Pre-Commercial Procurement (PCP) of Procurement of Innovative Solution (PPI) kunnen hun project aanmelden voor deze gratis ondersteuning. 

Meer over de ondersteuning en de selectiecriteria vindt u hier.
 

Meld u aan voor de gratis ondersteuning bij uw project via:  
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EAFIP2019

 

De  derde call van 2019 is open.
Deadline voor de derde selectieronde is 13 december 2019

 Meer informatie over het EAFIP-initiatief