U bevindt zich hier:
  • European Assistance on innovation procurement

Corvers coördinator voor Europese intiatief voor promotie en assistentie rondom aanbesteden van innovatie (EAFIP)

Het European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP) initiatief is begin 2015 van start gegaan.

Drie jaar lang (van 2015 t/m 2018) sloegen Corvers en Stella Consulting de handen ineen om de volgende kernelementen binnen het initiatief te realiseren:

  • Organisatie van 12 evenementen (congressen en workshops) in verschillende EU lidstaten op informatie en training rondom het aanbesteden van innovatie.
  • Ontwikkeling van een praktische Toolkit die beleidsmakers en aanbestedende diensten (zowel management & bestuur als de juridische afdeling) ondersteunt in het ontwikkelen en implementeren van aanbestedingen van innovatie (via een PCP danwel PPI procedure). De complete Toolkit, bestaande uit 3 modules inclusief template-modellen, is te downloaden vanaf de eafip-webiste. 
  • Het ontwikkelen van een informatieve website over het aanbesteden van innovatie. Via de website wordt o.a. de Toolkit ter beschikking gesteld, is informatie te vinden over georganiseerde workshops en congressen en kan men concrete vragen stellen rondom het aanbesteden van innovatie.
  • Het geven van training (gebaseerd op de Toolkit) via workshops in diverse EU lidstaten over het waarom en het hoe van innovatie-aanbestedingen.
  • Het geven van directe hands-on assistentie / support aan aanbestedende diensten die een concrete innovatie-aanbesteding van ICT met behulp van de PCP en/of PPI-procedure willen starten. Aanbestedende diensten die voornemens zijn een concrete aanbesteding van innovatie te starten konden deze gratis lokale assistentie aanvragen via de eafip-website. 

Van 2015 t/m 2018 zijn in totaal 12 projecten geselecteerd die vanuit eafip ondersteuning kregen bij hun project. 

Vanaf 2019 - Corvers main contractor

Vanaf 2019 is Corvers main contractor voor het eafip-initiatief. Gedurende 2019-2020 waren er in totaal 9 nieuwe aanbestedingen van innovatie van op ICT-gebaseerde oplossingen geselecteerd die gratis technische en/of juridische ondersteuning bij hun project ontvingen.
Gedurende 2021-2022 krijgen nieuwe projecten die gericht zijn op het aanbesteding van ICT-gerelateerde oplossingen de mogelijkheid op gratis ondersteuning bij het project aan te vragen. Nieuwe 'calls for assistance' zullen iedere 3 maanden worden gepubliceerd. Daarnaast zullen regelmatig online workshops en webinars worden gegeven. (Houdt voor meer informatie hierover www.eafip.eu in de gaten)

Het initiatief zoekt met name innovatie-aanbestedingen van high-impact ICT-oplossingen (zoals Blockchain, Artificial Intelligence en Cybersecurity), ICT-oplossingen die bijdragen aan realisatie van de Europese Green Deal-doelstellingen en innovatie-opdrachten (PCP en PPI) onder nationale digitale / ICT-strategieën. 
Daarnaast verwelkomt EAFIP ook projecten voor ICT-oplossingen die bedoeld zijn om COVID-19 of vergelijkbare crises aan te pakken en/of die gericht zijn op economisch (duurzaam) herstel door middel van innovatiegericht inkopen.

Aanbestedende diensten uit EU-lidstaten die een concreet project gestart zijn of binnenkort starten rondom het aanbesteden van innovatie via een Pre-Commercial Procurement (PCP) of Procurement of Innovative Solution (PPI) kunnen hun project aanmelden voor de gratis ondersteuning. 

Meer over de ondersteuning en de selectiecriteria vindt u hier.
 

De  1e eafip call van 2022 is open.

Meld u aan voor de gratis ondersteuning bij uw project via:
 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EAFIP2022

 
 Meer informatie over het EAFIP-initiatief

 


De 2e EAFIP call van 2022 is open.
Meer informatie over het aanmelden voor gratis ondersteuning bij uw project?

Zie www.eafip.eu

 


 

Geinteresseerd in de EAFIP-webinars rond 
innovation procurement?

Klik hier voor de EAFIP-webinars