U bevindt zich hier:
  • Expertise

Onze Expertise

Binnen Nederland richt Corvers zich met name op (semi)overheidsinstellingen c.q. aanbestedende diensten. De inkoop van goederen, diensten en/of werken door (semi)overheidsinstellingen in Nederland is gebonden aan allerlei wet- en regelgeving. Zeker daar waar deze inkoop dient te geschieden via een Europese aanbesteding. Corvers ondersteunt haar klanten met juridisch onderzoek, advies en begeleiding rondom inkoop- en/of aanbestedingstrajecten, danwel - vraagstukken.

Onze specialismen

Vanwege de hoge mate van expertise van onze consultants wordt onze hulp vooral ingeroepen bij grote, complexe en/of politiek gevoelige aanbestedingstrajecten. Wij zijn met name gespecialiseerd in de volgende gebieden:

  • Inkoop en/of aanbesteding van ICT
  • Inkoop en/of aanbesteding van innovatieve oplossingen en producten en/of van R&D-diensten (o.a. Precommercial Procurement PCP)
  • Hanteren van duurzaamheids- en sociale criteria binnen aanbestedingen t.b.v. het behalen van beleidsdoelen
  • Prestatie-inkoop c.q. Best Value Procurement (BVP)
  • Integreren van sturingsmechanismen binnen contracten t.b.v. goed contractmanagement c.q. een goede contractuitvoering (o.a. Value Engineering)


Lees hier meer over onze dienstverlening.