U bevindt zich hier:

Onze expertises en diensten

Binnen Nederland richt Corvers zich met name op (semi)overheidsinstellingen c.q. aanbestedende diensten. De inkoop van goederen, diensten en/of werken door (semi)overheidsinstellingen in Nederland is gebonden aan allerlei wet- en regelgeving. Zeker daar waar deze inkoop dient te geschieden via een Europese aanbesteding. Corvers ondersteunt haar klanten met juridisch onderzoek, advies en begeleiding rondom inkoop- en/of aanbestedingstrajecten, danwel - vraagstukken.

Lees hieronder meer over:
- onze dienstverlening
- onze specialismen
- professionalisering van uw aanbestedings- / inkoopteam


Onze dienstverlening

Onze dienstverlening aan klanten binnen Nederland bestaat onder meer uit:

 • Advisering over de te volgen inkoop- en/of aanbestedingsstrategie
 • Advisering rondom specifieke aanbestedingsvraagstukken
 • Advisering rondom de stimulering van innovatie door middel van Europees aanbesteden
 • Advisering rondom het hanteren van duurzaamheids- en sociale criteria binnen aanbestedingen
 • Bewaking van juridische termijnen bij Europese aanbestedingen
 • Juridische begeleiding van complete aanbestedingstrajecten
 • Juridische toets op danwel opstellen van het aanbestedingsbeleid
 • Juridische toets op danwel tezamen met de aanbestedende dienst opstellen van aanbestedingsdocumenten
 • Juridische toets op danwel opstellen van Algemene Voorwaarden
 • Juridische toets op danwel opstellen van contracten
 • Geven van (incompany) workshops en kennis-sessies op het gebied van Europees aanbesteden


Onze specialismen

Vanwege de hoge mate van expertise van onze consultants wordt onze hulp vooral ingeroepen bij grote, complexe en/of politiek gevoelige aanbestedingstrajecten. Wij zijn met name gespecialiseerd binnen de volgende gebieden:

 • Inkoop en/of aanbesteding van ICT
 • Inkoop en/of aanbesteding van innovatieve oplossingen en producten en/of van R&D-diensten (o.a. Precommercial Procurement PCP)
 • Hanteren van duurzaamheids- en sociale criteria binnen aanbestedingen t.b.v. het behalen van beleidsdoelen
 • Prestatie-inkoop en Best Value Procurement (BVP)
 • Integreren van sturingsmechanismen binnen contracten t.b.v. goed contractmanagement c.q. een goede contractuitvoering (o.a. Value Engineering)Professionalisering van uw aanbestedings- / inkoopteam

Naast de trainingen en workshops die we geven (al dan niet als incompany of via De Aanbestedingsacademie) bieden we onze klanten een laagdrempelige, structurele manier van professionalisering op het gebied van aanbesteden aan via Juris-Lecta.
Lees hier meer over Juris-Lecta