U bevindt zich hier:

Corvers Chair on Innovation Procurement

Per januari 2020 is de Corvers Chair on Innovation Procurement gevestigd aan de Universiteit van Zaragossa (UniZar). De leerstoel – die van 2016 tot 2019 gevestigd was aan de Maastricht School of Management (MSM) – richt zich op het verder verkennen van de onderling samenhangende juridische en economische aspecten van het innovatiegericht inkopen.

Inmiddels zijn er al diverse activiteiten ontplooit, zoals:


De Corvers Chair on Innovation Procurement fungeert als Europese academische en toegepaste onderzoeksdeskundige hub en leercentrum voor innovatiegericht aanbesteden. De Chair heeft als doel de efficiëntie en effectiviteit van Europese aanbestedende diensten op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier structureel te verbeteren. De Corvers-leerstoel bouwt voort op het toegenomen besef dat zowel overheidsopdrachten als innovatie twee fundamentele motoren zijn voor groei en ontwikkeling in Europa. De leerstoel zal over het algemeen capaciteit opbouwen op het gebied van innovatiegericht aanbesteden, met als doel ook Europa en opkomende economieën met elkaar te verbinden via de netwerken UniZar en Corvers.

Meer informatie over de Corvers Chair on Innovation Procurement vindt u hier