U bevindt zich hier:
Mr. Leopold Sueters

Mr. Leopold Sueters

Bartels Sueters Aanbestedingsadvocaten
Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten - in strategische alliantie met Corvers


Leopold Sueters is in 1994 afgestudeerd in het civiel- en bedrijfsrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden en is daarna in dienst getreden als adviseur Europees aanbesteden bij CustomerSelekt BV (TenderSelect) te Amsterdam. Hier heeft hij diverse ondernemingen succesvol geadviseerd bij het inschrijven op Europese aanbestedingen. Vanaf 1998 tot medio 2002 is Leopold Sueters werkzaam geweest als advocaat bouw- en aanbestedingsrecht bij De Kempenaer Advocaten te Arnhem en als aanbestedingsadvocaat bij Loyens & Loeff Advocaten en Notarissen in Amsterdam. Daarna trad hij in dienst bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, directie Concurrentietoezicht (Taakgroep Bouw), waar hij mede leiding heeft gegeven aan diverse onderzoeken naar mededingingsbeperkende gedragingen van ondernemingen in aanbestedingsmarkten. Sinds 1 april 2005 is Leopold Sueters partner bij Bartels Sueters Rassa Aanbestedingsadvocaten, waar hij inmiddels tientallen aanbestedende diensten en ondernemingen succesvol in rechte heeft bijgestaan. Hij spreekt regelmatig op congressen, heeft diverse publicaties op zijn naam staan en is redacteur van de Tender Nieuwsbrief (Sdu), co-auteur van Tekst en Commentaar Aanbestedingswet (Sdu), adviseur van het tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (Sdu) en co-auteur van de schriftelijke leergang Overheidsaanbestedingen (Euroforum Uitgeverij). Leopold Sueters is voorts docent bij specialistenopleidingen, waaronder de Grotius postacademische specialisatieopleiding Aanbestedingsrecht en de aanbestedingsacademie. Mr. Leopold Sueters is in 2021 voor het elfde achtereenvolgende jaar door Who’s Who Legal geselecteerd als behorende tot ’s werelds meest toonaangevende advocaten op het gebied van het aanbestedingsrecht. Als zodanig wordt hij vermeld in ‘The International Who's Who Legal Guide: Government Contracts’.