U bevindt zich hier:
Mr. Dr. Willem Sinninghe Damsté

Mr. Dr. Willem Sinninghe Damsté

Willem Sinninghe Damsté heeft ondermeer Nederlands Recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In 2001 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Utrecht (RUU, faculteit Rechtsgeleerdheid) op de aanleg van het Noordzeekanaal. In 2003 behaalde hij het certificaat bij het ADR instituut, UvA. Op 6 oktober 2011 is Willem gepromoveerd aan de Vrije Universiteit (VU) op armenzorg (faculteit Godgeleerdheid). Na een start als wetenschappelijk medewerker bij de RUU en advocaat en procureur bij mr J.A. Star Busmann c.s. was hij onder andere bij het GAK werkzaam als adjunct-directeur bij het districtskantoor te Hilversum en later als adjunct-afdelingshoofd op het hoofdkantoor. Van 1987 tot 2007 was Willem hoofd afdeling Bedrijfsjuridische Diensten van de Sociale Verzekeringsbank. Na zijn pensionering in 2007 heeft hij een mediationpraktijk gehad en nadien een eigen juridische adviespraktijk. Naast diverse nevenfuncties als secretaris en bestuurslid is hij ondermeer columnist geweest bij Elseviers Weekblad, De Telegraaf en Het Parool. Willem is erelid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NvvA) en sinds eind 2009 lid van de redactie van het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en is lid van de redactie van het tijdschrift Jurisprudentie Aaqnbestedingsrecht (JAAN). Verder is Willem vanaf 2013 als expert verbonden aan de Commissie van Aanbestedingsexperts in het kader van de Aanbestedingswet 2012. Hij was een aantal jaren vaste annotator bij de tijdschriften AB en BNB en heeft een breed scala aan publicaties (zowel boeken als artikelen) op zijn naam staan. Hij houdt daarnaast met enige regelmaat voordrachten op congressen en seminars over aanbestedingsrechtelijke thema’s. Willem is sinds eind 2009 verbonden aan Corvers als of counsel.