U bevindt zich hier:

Aanbestedingen: prijsstijgingen, levertijden en proportionaliteit

1 juni 2022

Waren bouwmaterialen en grondstoffen al schaars, de oorlog in Oekraïne heeft die situatie nog eens verergerd. Nog steeds hebben we te maken met een grillig verloop van prijzen en levertijden. Leveranciers bieden sommige materialen alleen nog tegen dagprijs aan en levertijden worden niet of met de nodige armslag afgesproken. Aanbestedende diensten en ondernemers hebben het er maar moeilijk mee. Welke plek hebben deze risico’s in het aanbestedingsrecht?

Europese en nationale regelgeving stellen eisen aan de manier waarop gemeenten, provincies en Rijk (aanbestedende diensten), publiekrechtelijke instellingen (bijv. universiteiten en scholen) en speciale sectorbedrijven (bijv. drinkwaterbedrijven en energiebedrijven) hun inkopen doen oftewel opdrachten aanbesteden.

Het aanbestedingsrecht kent een aantal uitgangspunten. Eén daarvan gaat over ‘proportionaliteit’: eisen en voorwaarden die aan een werk of opdrachtnemer worden gesteld, moeten in een redelijke verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht. Een aanbestedende dienst kan dus niet ongebreideld eisen stellen aan een inschrijver (aanbieder) of anderszins voorwaarden verbinden aan de te vergeven opdracht.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar. Lees het volledige artikel op Cobouw.nl (alleen voor abonnees).

Bron: pianoo.nl en Cobouw.nl

 

Terug