U bevindt zich hier:

Aandacht gevraagd voor privacy bij aanbesteding leerlingenvervoer door AP

7 november 2017

Door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aandacht gevraagd voor de bescherming van persoonsgegevens van kinderen bij aanbestedingen voor leerlingenvervoer door gemeenten.

De AP heeft naar aanleiding van signalen die zij ontvingen over publicatie van persoonsgegevens van kinderen met een zorgvraag of beperkingen op de aanbestedingswebsite TenderNed enkele gemeenten benaderd. Inmiddels zijn de documenten met persoonsgegevens verwijderd door de gemeenten. Dit soort gevoelige gegevens moge niet door gemeenten op een aanbestedingswebsite geplaatst worden, aldus Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de AP.

Bij de publicatie van deze persoonsgegevens ging het niet alleen om namen, adresgegevens, telefoonnummers, geboortedata en schoollocaties, maar ook om erg gevoelige gegevens zoals een aanduiding van de beperking van de kinderen.

In een brief aan de VNG wordt door de toezichthouder benadrukt dat het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk moet zijn voor het doel, hier de aanbesteding, waarvoor ze worden gebruikt. De vraag hierbij moet zijn of het doel niet op een andere manier, met minder gegevens of op een minder ingrijpende manier, bereikt kan worden. Bijvoorbeeld als kan worden volstaan met niet-herleidbare gegevens.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Terug