U bevindt zich hier:

Adviserende IT-specialist bij aanbesteding veroordeeld tot fikse boetebetaling vanwege belangenverstrengeling

21 juni 2016

Op 8 juni jl. heeft de Rechtbank Rotterdam een zelfstandige IT-specialist die adviseerde bij een aanbesteding van nieuwe servers door Drechtsteden veroordeeld tot een forse boetebetaling van 491.000,- EURO (vermeerderd met onderzoekskosten e.d.).

De ingehuurde IT-specialist adviseerde Drechtsteden om servers van fabrikant Nutanix aan te schaffen en deed in dat verband het voorstel een proof of concept (PoC) te houden om na te gaan of deze servers ook binnen de specifieke omvang van Drechtsteden goed zouden functioneren. De IT-specialist stelde daarbij voor om deze PoC te laten houden door Benelux Soft, een van de drie Nutanix-resellers in Nederland.

Van de IT-specialist mocht verwacht worden dat hij in het belang van Drechtsteden zou toezien op de correcte naleving van de bij de aanbesteding behorende mededingingsregels en dat hij zelf geen inbreuk zou maken op deze regels en het belang van Drechtsteden. Dat heeft hij echter naar de mening van de rechter wel gedaan en derhalve heeft hij onrechtmatig gehandeld.

Door uitsluitend Benelux Soft te benaderen voor het houden van een PoC en niet tevens (een van) de andere twee Nederlandse Nutanix-resellers (waarvoor een afdoende verklaring ontbreekt), heeft de IT-specialist naar het oordeel van de rechter in strijd gehandeld met (het door hem in acht te nemen zorgvuldigheidsbeginsel dat voortvloeit uit) de mededingingsregels die behoren bij een aanbestedingsprocedure.

De rechter oordeelde reeds in een eerder vonnis dat dit onrechtmatig handelen van de IT-specialist tot schade heeft geleid voor Drechtsteden. 
De IT-specialist was bij tussenvonnis van 11 maart 2015 toegelaten tot het leveren van tegenbewijs hiertegen. In de rechtszaak van 8 juni j.l. achtte de rechtbank het tegenbewijs echter onvoldoende en veroordeelde de rechtbank de IT-specialist tot een boetebetaling van ruim 491.000,- EURO.

Bron:  uitspraken.rechtspraak.nl

Terug