U bevindt zich hier:

Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018 vastgesteld

30 augustus 2018

Op 3 mei 2018 zijn de ARBIT-2018, de ARIV-2018 en de ARVODI-2018 vastgesteld. Deze Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten gelden per 15 mei 2018 en zijn inmiddels ook in het Engels beschikbaar. De oude voorwaarden dateren uit 2016 en zijn herzien naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018.

De wijziging betreft de bepalingen over de verwerking van persoonsgegevens en aansprakelijkheid. Daarnaast is een aantal bepalingen uit oogpunt van begrijpelijkheid anders geformuleerd of verbeterd.

De voorwaarden zijn zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar, de modelovereenkomsten vooralsnog alleen in het Nederlands. Zodra de Engelse overeenkomsten beschikbaar zijn zal PIANOo deze op de website publiceren. Dit zal naar verwachting pas na de zomer het geval zijn.

Bron: Overheid.nl

Terug