U bevindt zich hier:

Alle Europese aanbestedingen digitaal

20 september 2017

Sinds 1 juli 2017 zijn Nederlandse overheden volgens de aanbestedingsregels verplicht om Europese aanbestedingen volledig digitaal uit te voeren (E-aanbesteden). Dit is van toepassing op alle opdrachten waarvan de aankondiging op of na 1 juli 2017 gepubliceerd wordt. Lidstaten die nog niet zijn overgegaan op E-aanbesteden dienen dit voor 18 oktober 2018 verplicht te stellen.

E-aanbesteden

E-aanbesteden is het via elektronische weg uitvoeren van aanbestedingen. Volgens de Aanbestedingswet dient de communicatie en informatie-uitwisseling tussen aanbestedende diensten en ondernemers volledig elektronisch te verlopen. Dit geldt voor alle fases van de aanbesteding: de bekendmaking van de aankondiging, de verstrekking van aanbestedingsdocumenten, het indienen van inschrijvingen, beoordeling, gunning, bestelling, facturering en betaling. Aanbestedende diensten kunnen zelf bepalen welk digitaal platform zij willen gebruiken. De verplichting om elektronisch aan te besteden is in beginsel niet van toepassing op nationale aanbestedingen.

Aankondiging

Voor alle openbare aanbestedingen geldt dat de aankondigingen op TenderNed moeten worden gepubliceerd. Deze aankondigingsverplichting geldt ook voor nationale openbare aanbestedingen. Voor Europese aanbestedingen komt daar de verplichting om de gehele aanbestedingsprocedure elektronisch uit te voeren bij.

Voordelen E-aanbesteden

E-aanbesteden kan volgens de Commissie veel voordelen opleveren ten opzichte van de papieren procedures. Om te beginnen is het voor ondernemingen gemakkelijker om zich in te schrijven op een elektronische aanbesteding en kunnen procedures efficiënter en transparanter worden doorlopen. Daarnaast kan het leiden tot kostenbesparingen, zowel door middel van minder druk- en portokosten als vermindering van de tijd die aanbestedende diensten en ondernemers besteden aan de procedure.

E-factureren bij aanbestedingen

De Commissie is ook voor e-factureren. De richtlijn is om dit op uiterlijk 27 november 2018 verplicht te stellen voor lidstaten.

Bron: Europa decentraal

Terug