U bevindt zich hier:

Beantwoording Kamervragen over aanbesteding Afsluitdijk

23 april 2018

In een brief van 19 april beantwoord Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) de vragen van het Kamerlid Von Martels (CDA) over de aanbesteding van de Afsluitdijk. Het Kamerlid stelde deze vragen naar aanleiding van het bericht 'Investering in sluis in Afsluitdijk moet economische kansen bieden voor Overijssel' op de website van RTV Oost d.d. 7 maart 2018.

In het bovengenoemde bericht werd de conclusie getrokken dat de betrouwbaarheid van de bruggen bij Kornwerderzand, ondanks de uitgevoerde en geplande onderhoudsinspanningen, niet gegarandeerd kan worden voor de resterende levensduur.

De vraag van het Kamerlid hierop was of de minister kansen zag om onder andere een totale vernieuwing van de bruggen op korte termijn alsnog mee te nemen binnen het project Afsluitdijk, nu hier sprake is van een meevaller van €81 miljoen. De reactie van de minister hierop was dat het op dit moment toevoegen van vervanging van de bruggen en/ of de sluis aan project Afsluitdijk om verschillende redenen niet mogelijk is: het is strijdig met de aanbestedingswet, er is geen financiële dekking en het zou leiden tot vertraging van de versterking van de Afsluitdijk. Daarbij merkte minister tevens op dat het op dit moment nog niet inzichtelijk is of er in het project Afsluitdijk sprake is van een eventuele aanbestedingsmeevaller.

Bron: Rijksoverheid

Terug