U bevindt zich hier:

Brief Minister Schippers aan Tweede Kamer over CZ-vonnis

26 augustus 2014

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een brief van 18 juli jl. de Tweede Kamer geantwoord op een verzoek om een reactie te geven op het bericht in het Financieel Dagblad van 24 juni jl. dat de voorzieningenrechter Zeeland-West-Brabant in een vonnis heeft geoordeeld dat zorgverzekeraars aanbestedende diensten zijn.

De minister geeft aan dat de zaak nog onder de rechter is, omdat CZ hoger beroep heeft aangetekend tegen het vonnis in kort geding. Het is dan ook niet aan haar om daar nu uitspraken over te doen, aldus de minister. Wel geeft ze in de brief nog eens kort een uiteenzetting over de opzet van de Zorgverzekeringswet.

De minister eindigt de brief met de mededeling dat als het vonnis van de voorzieningenrechter in hoger beroep stand houdt, dit inderdaad aanzienlijke consequenties zitten aan een dergelijke uitspraak. De Aanbestedingswet kent echter ook aanzienlijke voordelen, zoals transparantie en een level playing field. De minister constateert verder dat zorgverzekeraars, mede door de Good Contracting Practices, met hun inkoopprocedures al aan een aantal belangrijke eisen, zoals die in de aanbestedingsregelgeving zijn neergelegd, voldoen.

Bron: tweedekamer.nl

Terug