U bevindt zich hier:

Brief minister Timmermans aan Eerste en Tweede Kamer over Protocol tot wijziging GPA

28 februari 2014

Bij brief van 5 februari 2014 heeft minister Timmermans van Buitenlandse Zaken het Protocol tot wijziging van de GPA aan de Eerste en Tweede Kamer ter stilzwijgende goedkeuring voorgelegd. Het protocol dateert van 30 maart 2012. In december 2006 kwamen de partijen bij de GPA al tot overeenstemming over de herziening van de tekst van de GPA. Omdat het toepassingsgebied van de GPA met betrekking tot elke partij vastgesteld moest worden middels onderhandelingen van het aanbod van elke afzonderlijk partij duurde het tot 30 maart 2012 alvorens de partijen bij de GPA politieke overeenstemming over het Protocol hadden bereikt.

Bij de brief is een toelichting op het Protocol gevoegd. De wijzingen in de GPA worden artikelsgewijs besproken. De minister vraagt de goedkeuring voor het gehele Koninkrijk.

Op 19 november 2013 heeft het Europees Parlement (EP) haar goedkeuring verleend aan het Protocol tot wijziging van de GPA (Government Procurement Agreement). Op 22 maart 2013 heeft de Raad al zijn akkoord gegeven aan de wijzigingen van de GPA (dat wil zeggen: een besluit genomen tot sluiting van het Protocol tot wijziging van de GPA). Met de goedkeuring van het EP is het akkoord van de Europese Unie met de wijzigingen een feit. Europees Nederland treedt tot het Protocol toe via de Europese Unie. Zoals hierboven vermeld is de gevraagde goedkeuring aan de Eerste en Tweede Kamer slechts een stilzwijgende goedkeuring.

De herziene GPA zal in werking treden wanneer twee derde van de partijen bij de GPA de (herziene) overeenkomst hebben geratificeerd. De verwachting is dat dit zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2014.

Bron: tweedekamer.nl

Terug