U bevindt zich hier:

Brief staatssecretaris Mansveld aan Tweede Kamer over keurmerk Maleisisch hout

27 februari 2014

Bij brief van 19 februari 2014 heeft staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu gereageerd op een artikel in de Volkskrant van 25 januari jl., waarin wordt gesteld dat het Maleisische houtkeurmerk MTCS problematisch is.

Het artikel verwijst naar een juridisch advies dat het Wereldnatuurfonds (WNF) heeft ingewonnen bij advocatenkantoor Stibbe, naar aanleiding van het voornemen van de staatssecretaris om hout met het Maleisische houtkeurmerk MTCS tijdelijk te accepteren in het rijksinkoopbeleid onder voorwaarde dat MTCC het ingezette verbetertraject binnen twee jaar voltooit. In de brief gaat staatssecretaris Mansveld, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, in op de punten die in het artikel worden genoemd, te weten: de relatie met het zogeheten “koffie-arrest”, het voornemen om MTCS tijdelijk te accepteren in het inkoopbeleid en operationalisering hiervan in overheidsopdrachten.

Kern van de brief is dat de staatssecretaris MTCS tijdelijk in het rijksinkoopbeleid wil accepteren, om een positief signaal te kunnen afgeven voor een certificatiesysteem dat in de regio van Zuid-Oost Azië als voorbeeld wordt gezien. Nog maar 6% van tropische productiebossen is gecertificeerd. De overige 94% is kwetsbaar voor kaalkap, bijvoorbeeld ten behoeve van oliepalmplantages. Behoud van deze bossen is meer gebaat bij vergroting van het gecertificeerde areaal dan bij een discussie over keurmerken.
Acceptatie betekent volgens de staatssecretaris niet dat MTCS als duurzaam wordt bestempeld, maar dat het wordt toegelaten in het rijksinkoopbeleid. De komende twee jaar krijgt MTCS de gelegenheid om de toegezegde verbeteringen te realiseren. Binnen twee jaar zal het eindresultaat worden geëvalueerd, aldus de staatssecretaris.

Bron: tweedekamer.nl

 

Terug