U bevindt zich hier:
Corvers consortiumpartner binnen nieuw Europees voor veiligheid in openbaar vervoer - PREVENT

Corvers consortiumpartner binnen nieuw Europees voor veiligheid in openbaar vervoer - PREVENT

9 juli 2019

In mei 2019 is een nieuw door de EG gefinancierd Europees project voor veiligheid in het openbaar van start gegaan. Het project heet PREVENT (PRocurEments of innoVativE, advaNced systems to support security in public Transport) en ontvangt in totaal € 1,89 miljoen aan EG-financiering.

PREVENT richt zich op het voorkomen van aanvallen in het openbaar vervoer door:

  • het mogelijk maken van eerdere detectie van terroristische activiteiten en potentieel gevaarlijke objecten;
  • volgen van gedetecteerde personen of potentieel gevaarlijke situaties; en
  • coördinatie van de reactie van veiligheidstroepen.

Doelstellingen en activiteiten van PREVENT zijn:PREVENT_logo-site.png
• Analyse van de bestaande processen en praktijken in openbaar-vervoersinfrastructuren (bestaande technologieën, wettelijke voorschriften, enz.);

  • Analyseren en beoordelen van de bedreigingen en de kwetsbaarheden;
  • Scenario's samenstellen door gebruik te maken van gevallen waarin de hiaten tussen het bestaande en wat nodig zou zijn worden benadrukt;
  • Analyse van de technologieën om het proces en de lacunes in oplossingen aan te pakken;
  • Analyse van de gegevensbescherming, juridische en economische aspecten van de technologieën;
  • De algemene en gedeelde behoefte bepalen en deze prioriteren om één aanbesteding van innovatie via Pre-Commercial Procurement (PCP) voor te bereiden.

Corvers (samen met zusterorganisatie Vtrek als Linked Third Party) is consortiumpartner binnen PREVENT en begeleidt het gehele project vanuit juridische optiek en vanuit haar expertise op het gebied van het aanbesteden van innovatieve oplossingen.
Het consortium bestaat uit 16 partners, 8 landen, 9 beoefenaars (exploitanten van openbaar vervoer en wetshandhaving) en 5 openbare kopers.

Prevent-image-Partners.png 

Het project zal 15 maanden duren en wordt gecoördineerd door ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA. Bezoek voor meer informatie de website van het PREVENT-project.

Terug