U bevindt zich hier:

Datum E-factureren uitgesteld

9 oktober 2017

Uit het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 blijkt dat decentrale overheden en andere overheidsorganisaties waarschijnlijk pas per april 2019 verplicht zijn om e-facturen van ondernemers te accepteren. Dit is anders dan de datum die tot nu toe werd aangehouden als richtlijn: 27 november 2018. De uiteindelijke implementatie-deadline is afhankelijk van de datum waarop de Europese norm voor e-facturering bekendgemaakt wordt.

Wat is e-factureren?

E-factureren is het elektronisch versturen en ontvangen van facturen. Dit is niet hetzelfde als een PDF factuur die via e-mail wordt ontvangen. Een e-factuur kan automatisch worden ingelezen en verwerkt door het factureringssysteem van de ontvanger.

Richtlijn inzake e-facturering voor overheidsopdrachten

Door in richtlijn 2014/55 een Europese standaard voor e-factureren op te nemen, waarmee de onderlinge uitwisseling en communicatie tussen de huidige verschillende nationale aanbestedingssystemen in lidstaten wordt bevorderd, moet er een einde komen aan de rechtsonzekerheid, buitensporige complexiteit en extra exploitatiekosten voor de marktdeelnemers.

Nieuwe implementatie-deadline

De oorspronkelijke deadline stond in november 2018, doordat art. 11 lid 2 richtlijn 2014/55 stelt dat lidstaten uiterlijk 18 maanden na bekenmaking van de referentie van de Europese norm voor e-facturering de bepalingen moeten hebben vastgesteld die nodig zijn om te voldoen aan de verplichting om e-factureren te ontvangen en te verwerken. Het kabinet verwacht de Europese norm voor e-facturering uiterlijk deze maand bekend te maken. Na publicatie van deze norm heeft het kabinet nog 18 maanden. De verwachting is daarom dat overheden pas per april 2019 verplicht zijn om e-facturen van ondernemers te accepteren.

Nederland geeft geen uitstel voor decentrale overheden

Lidstaten hebben de mogelijkheid om decentrale aanbestedende diensten de mogelijkheid te geven om 30 maanden na de bekendmaking pas te verplichten tot e-facturering. Nederland maakt hier alleen geen gebruik van.

Bron: Memorie van Toelichting

Terug