U bevindt zich hier:

De top 10 van ervaringen met de bijna jarige Aanbestedingswet

21 februari 2014

Op de website van Inkoopvandaag is op 10 februari 2014 een artikel gepubliceerd dat is gebaseerd op de ervaringen van 10 aanbestedingsadviseurs van adviesbureau Emeritor met circa 30 Europese aanbestedingen onder de nieuwe Aanbestedingswet 2012. Aan het slot van het artikel worden de 10 ervaringen afgezet tegen de beoogde doelen van de wet.

Ten aanzien van de doelen van de nieuwe Aanbestedingswet wordt het volgende geconcludeerd:

 • Doel 1: Meer concurrentie, meer kansen voor kleine bedrijven.
  Op basis van ervaring tot dusver leeft niet het gevoel dat er meer kleine ondernemers op aanbestedingen inschrijven. Hierbij kan worden aangetekend dat in de inventarisatie met name grotere aanbestedingen zijn meegenomen die voor kleinere ondernemers minder aantrekkelijk zijn.
 • Doel 2: Minder administratieve lasten.
  De administratieve lasten voor ondernemers zijn mogelijk gedaald maar voor aanbestedende diensten zeker niet.
 • Doel 3: Betere naleving van de wet- en regelgeving.
  Op basis van de inventarisatie kan hierover geen conclusie worden getrokken. Binnen de steekproef is de regelgeving gevolgd en kan niet beoordeeld worden in hoeverre andere organisaties hier van afwijken. Het aantal klachten lijkt beperkt.
 • Doel 4: Betere besteding van belastinggeld.
  Onderdelen in de nieuwe wet maken dat aanbestedende diensten goed (en mogelijk beter) moeten nadenken over wat zij willen inkopen. Bijvoorbeeld door het niet meer uitsluitend mogen beoordelen op prijs en het gebruiken van kerncompetenties. Of hieruit geconcludeerd kan worden dat belastinggeld beter besteed wordt is op basis van de geïnventariseerde gegevens niet te concluderen.
 • Doel 5: Eenvoudiger afhandeling van klachten.
  Het klachtenloket bij de aanbestedende dienst en de Commissie van Aanbestedingsexperts maken het zeker laagdrempeliger een klacht in te dienen. Het aantal klachten lijkt tot nu toe beperkt.

Bron: inkoopvandaag.nl

Terug