U bevindt zich hier:

Debat in Tweede Kamer over aanbesteden

27 juni 2018

Op 24 mei 2018 vond het Algemeen Overleg (AO) Aanbesteden plaats in de Tweede Kamer. Tijdens dit AO debatteerden de Kamerleden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat met staatssecretaris Keijzer over aanbesteden.

Onderwerpen zoals clusteren en tenderkosten kwamen aan bod. De staatssecretaris gaf aan binnenkort adviezen over deze onderwerpen te ontvangen. Zij zal deze aan de Kamer verzenden.

De Kamerleden hebben bovendien diverse vragen gesteld over Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), innovatie en SROI. De staatssecretaris heeft benadrukt dat zij met Beter aanbesteden beoogt de basis op orde te krijgen, zodat ook de weg vrij is voor effectieve invulling van andere doelen. MVI wordt gecoördineerd door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Tot slot stond rechtsbescherming centraal. De staatssecretaris heeft aangegeven dat bij de evaluatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts in 2019, rechtsbescherming in brede zin wordt meegenomen. Er volgt een VAO (Voortgezet Algemeen Overleg), waarbij de Kamerleden moties in kunnen dienen.

Bron: PIANOo 

Terug