U bevindt zich hier:

Decentrale overheden vanaf 17 april 2019 verplicht om e-factureren te accepteren

28 november 2017

Overheden en andere overheidsorganisaties zijn vanaf 17 april 2019 verplicht om e-facturen van ondernemers te accepteren. De Europese Commissie heeft de Europese norm voor e-factureren bekend gemaakt. Daar kan de definitieve datum uit afgeleid worden. De verplichting volgt uit richtlijn 2014/55 inzake elektronische facturering voor overheidsopdrachten.

E-factureren

Onder e-factureren wordt het elektronisch versturen en ontvangen van facturen. Dit is niet hetzelfde als een PDF-factuur die via een e-mail wordt ontvangen. Een e-factuur kan automatisch worden ingelezen en verwerkt door het factureringssysteem van de ontvanger, terwijl dit bij een PDF-factuur niet kan.

Richtlijn 2014/55 inzake elektronische facturering voor overheidsopdrachten

Door in richtlijn 2014/55 een Europese standaard voor e-factureren op te nemen, waarmee de onderlinge uitwisseling en communicatie tussen de huidige verschillende nationale aanbestedingssystemen in lidstaten wordt bevorderd, moet er een einde komen aan de rechtsonzekerheid, buitensporige complexiteit en extra exploitatiekosten voor de marktdeelnemers.

Nieuwe implementatie-deadline

De oorspronkelijke deadline stond in november 2018, doordat art. 11 lid 2 richtlijn 2014/55 stelt dat lidstaten uiterlijk 18 maanden na bekenmaking van de referentie van de Europese norm voor e-facturering de bepalingen moeten hebben vastgesteld die nodig zijn om te voldoen aan de verplichting om e-factureren te ontvangen en te verwerken. Het kabinet verwacht de Europese norm voor e-facturering uiterlijk deze maand bekend te maken. Na publicatie van deze norm heeft het kabinet nog 18 maanden. De verwachting is daarom dat overheden pas per april 2019 verplicht zijn om e-facturen van ondernemers te accepteren.

Nederland geeft geen uitstel voor decentrale overheden

Lidstaten hebben de mogelijkheid om decentrale aanbestedende diensten de mogelijkheid te geven om 30 maanden na de bekendmaking pas te verplichten tot e-facturering. Nederland maakt hier echter geen gebruik van.

Bron: Europese Ster

Terug