U bevindt zich hier:

Eerste ervaringen met Aanbestedingswet 2012

21 februari 2014

Adviesbureau Aeves heeft in januari 2014 onderzoek gedaan naar het beeld van de professionele inkopers over de impact van de nieuwe Aanbestedingswet 2012 wet op de aanbestedingspraktijk. Inmiddels heeft aanbestedend Nederland bijna één jaar ervaring met de nieuwe aanbestedingswet. De belangrijkste doelstellingen van de wet zijn om mkb’ers betere kansen te bieden, doelmatiger in te kopen en de administratieve lasten te verlagen. Het onderzoek richt zich met name op de vraag of deze doelstellingen worden bereikt en op de vraag hoe de implementatie van de wet verloopt.

Uit het onderzoek blijkt dat blijkt dat publiek inkopend Nederland die doelen niet terugziet in de praktijk. Er wordt evenveel gegund aan kleinere bedrijven en zzp’ers als voorheen, de doelmatigheid is niet toegenomen en senior inkopers zien hun administratieve belasting met gemiddeld 14% toenemen. De implementatie van de wet in de dagelijkse inkooppraktijk is wel geslaagd, aldus de deelnemers aan het onderzoek. Meer aandacht voor contractbeheer en contractmanagement blijft wenselijk.

Bron: aeves.com

Terug