U bevindt zich hier:

Eerste Kamer bespreekt voorstel implementatiewet nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

16 juni 2016

Op 14 juni 2016 vond de plenaire behandeling door de Eerste Kamer plaats van het voorstel tot implementatie van de drie Europese richtlijnen in de Aanbestedingswet 2012. Het betreft twee herziene aanbestedingsrichtlijnen en de nieuw geïntroduceerde concessierichtlijn.

Het voorstel (EK 34.329, A) is reeds op 22 maart 2016 aangenomen door de tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Groep Kuzu/Öztürk, Klein, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor.
Tijdens het debat op 14 juni is de motie-Dercksen (PVV) inzake het inbesteden van niet-kerntaken door overheden (EK 34.329, E) ingediend. De stemmingen over het voorstel en de motie vinden plaats op 21 juni 2016.

Bron:  Eerstekamer.nl

Terug