U bevindt zich hier:

Enquête rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk online

22 maart 2019

Heeft u ervaring in de aanbestedingspraktijk en heeft u opvattingen over de rechtsbescherming van inschrijvers? In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert KWINK groep onderzoek uit naar rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. Doe mee met het onderzoek en vul de enquête in.
De vraag is hoe het bestaande systeem functioneert – bijvoorbeeld of er voldoende en passende mogelijkheden zijn om bezwaar te maken tegen aanbestedingsbeslissingen – en of het wenselijk is wijzigingen aan te brengen. De inbreng van ondernemers, aanbestedende diensten en andere betrokken partijen bij dit onderzoek is van groot belang.

Het onderzoek vindt plaats op verzoek van de Tweede Kamer. Aanleiding waren signalen dat de rechtsbescherming van inschrijvers in de aanbestedingspraktijk niet naar behoren functioneert. Onderdeel van het onderzoek is een enquête onder ondernemers, aanbestedende diensten en andere betrokken partijen. Via de enquête willen de onderzoekers de signalen en problemen rondom rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk in kaart brengen.

Deelnemen
Deelname is mogelijk tot 7 april 2019 via onderstaande link:
https://survey.effectiveresearch.nl/223458?lang=nl

Terug