U bevindt zich hier:

EU: Overheden maken te weinig gebruik van duurzaam en innovatiegericht aanbesteden

5 mei 2020

De Europese Commissie heeft een briefing doen uitgaan, waarin zij aangeeft dat overheden in de EU onvoldoende groen en duurzaam aanbesteden en onvoldoende gebruik maken van pre-commerciële procurement en innovatiegerichte tools bij aanbesteden. Dit terwijl de richtlijnen hiertoe voldoende mogelijkheden bieden en aanbestedingen juist kunnen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs en de circulaire economie-ambities van de EU.

Volgens de Commissie moeten er duidelijkere richtlijnen en instrumenten komen om ambtenaren rechtszekerheid te bieden op het gebied van duurzame overheidsopdrachten. De Commissie speelt daarin een centrale rol en werkt daaraan. Er is echter verdere actie nodig om groen en circulair aanbesteden te promoten. Een vrijwillige aanpak is daarbij niet voldoende. Het streven is om in sectorale richtlijnen het aantal verplicht toe te passen duurzame aanbestedingsvereisten te verhogen. Deels gebeurt dit al, zoals in de richtlijn betreffende schone voortuigen. In deze richtlijn is onder meer opgenomen dat aanbestedende diensten bij de aanbesteding van bepaalde wegvoertuigen rekening moeten houden met energie- en milieueffecten tijdens de volledige levensduur van de voertuigen. Ook in de richtlijn betreffende energieprestaties gebouwen en de richtlijn IT-producten zijn milieucriteria verwerkt voor aanbestedingen.

Daarnaast kunnen de lidstaten zelf meer actie ondernemen om duurzame aanbestedingen te stimuleren. Zij kunnen bijvoorbeeld meer investeren in professionalisering door middel van opleiding, ICT-instrumenten die daartoe kunnen bijdragen, en het oprichten van een centraal inkoopbureau.

 Bron: www.europarl.europa.eu

Terug