U bevindt zich hier:

EU-wetsvoorstel voor gelijk speelveld tussen bedrijven gebaseerd op Nederlandse inzet

7 mei 2021

Bedrijven uit niet-EU-landen die dankzij overheidssteun oneerlijk concurreren met (Nederlandse en andere) EU-ondernemers, vormen een toenemend probleem. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) kwam daarom eerder met een Nederlands kabinetsvoorstel om dit aan te pakken. Deze inzet komt grotendeels terug in het op 5 mei 2021 gepubliceerde wetsvoorstel van de Europese Commissie voor een gelijker speelveld op de EU-markt.

In het EU-wetsvoorstel zijn 3 instrumenten opgenomen.

Aanpak concurrentieverstoring
Met het eerste instrument kan concurrentieverstoring door overheidssteun (zowel financieel als in de vorm van goederen of diensten) worden aangepakt. Bestaat het vermoeden van oneerlijke concurrentie op de EU-markt op basis van subsidies, dan kan de Europese Commissie op eigen initiatief een onderzoek starten inclusief handhaving met financiële sancties. Ook op het niet meewerken aan een dergelijk onderzoek en het verstrekken van vervalste informatie, staan boetes.

Aanpak overheidssteun bij overname en fusies
Het tweede instrument richt zich specifiek op verstoringen veroorzaakt door overheidssteun bij overnames en fusies. Bedrijven die overheidssteun uit een derde land ontvangen en een EU-onderneming over willen nemen, moeten dat melden zodat onderzocht kan worden of hiermee oneerlijk wordt geconcurreerd met EU-ondernemers. In dat geval kunnen maatregelen worden genomen.

Meldplicht bij aanbestedingen
Tot slot komt er een aanbestedingsinstrument dat voorziet in een meldplicht voor ondernemingen die mogelijk overheidsondersteuning uit een derde land genieten wanneer zij zich in de EU inschrijven op een aanbesteding.

Lees het volledige artikel op rijksoverheid.nl

Meer informatie over het EU-wetsvoorstel

Bron: Pianoo.nl, Rijksoverheid.nl

Terug