U bevindt zich hier:

Europese Commissie doet onderzoek naar innovatiegericht inkopen

28 februari 2018

In 2018 voert de Europese Commissie een onderzoek uit naar innovatiegericht inkopen in Europa. Het doel van dit onderzoek is om kwantitatieve gegevens te verzamelen over de omvang van innovatiegericht inkopen en de verdeling per sector in elke Europese lidstaat. Aanbestedende diensten worden bij de publicatie van een Europese aanbesteding benaderd om deel te nemen aan het onderzoek.

Inhoud van het onderzoek

Aanbestedende diensten krijgen na publicatie van een aankondiging van een opdracht op de Tenders Electronic Daily (TED) de volgende meerkeuzevraag voorgelegd krijgen:

Welke van de volgende drie categorieën is het meest passend voor deze opdracht?

  • Type 1: In deze opdracht is expliciet om een innovatieve oplossing gevraagd
  • Type 2: In deze opdracht is ruimte geboden voor een innovatieve oplossing
  • Type 3: Er is geen sprake van innovatiegerichte inkoop (bijvoorbeeld het inkopen van catalogus producten of terugkerende inkopen)             

Vervolgens wordt aan de aanbestedende dienst gevraagd om de aanbestedingsdocumenten (met specificatie van de desbetreffende opdracht) te verstrekken aan de Europese Commissie. Dit kan worden gedaan door een link naar de publicatie op TenderNed op te nemen of de aanbestedingsstukken als bijlage toe te voegen.        

Bron: TenderNed

Terug