U bevindt zich hier:

Europese Commissie stuurt Nederland aanmaningsbrief over mogelijke aanbestedingsplicht woningcorporaties

29 januari 2019

De Europese Commissie (Commissie) heeft op 24 januari 2019 besloten een aanvullende aanmaningsbrief aan Nederland te sturen, betreffende de nationale voorschriften over woningcorporaties. De Commissie kan zich niet vinden in de Nederlandse wetgeving, waarin woningcorporaties niet als aanbestedende dienst worden aangemerkt.
Het besluit van de Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten dateert van 7 december 2017.

Schending EU-recht
Omdat woningcorporaties niet gezien worden als aanbestedende dienst zijn zij niet gebonden aan de Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten. Zij zijn echter sterk afhankelijk van de Nederlandse overheid, zowel op centraal als op lokaal niveau. Daarom is de Commissie van oordeel dat Nederland wellicht het EU-recht heeft geschonden (Richtlijn 2014/23/EU en Richtlijn 2014/24/EU).

Transparantieverplichting
Het gaat hier met name om de transparantieverplichting die vereist dat woningcorporaties hun aanbestedingen bekendmaken om gelijke kansen te scheppen voor ondernemingen en om de beste prijs-kwaliteitverhouding bij hun aankoop te garanderen.

De Commissie heeft een eerste aanmaningsbrief verstuurd in december 2017. Met deze aanvullende brief poogt zij duidelijkheid te krijgen over de onopgeloste juridische aspecten. Nederland heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten van de Commissie. Anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen.

Bron: Europese Commissie


Terug