U bevindt zich hier:

Evaluatie Aanbestedingswet 2012

25 augustus 2014

In de Aanbestedingswet 2012 staat dat de wet uiterlijk 1 april 2015 wordt geëvalueerd. In juli 2014 is het ministerie van Economische Zaken gestart met de evaluatie.

Met de evaluatie wil het ministerie van Economische Zaken nagaan of de ambities van de wet zijn behaald en welk effect de wet in de praktijk heeft. De ambities van de Aanbestedingswet:

  • Verbeteren van de toegang voor ondernemers tot overheidsopdrachten.
  • Verbeteren van de naleving van de aanbestedingsregels.
  • Verlagen van de administratieve lasten.
  • Uniformering van de aanbestedingspraktijk.
  • Ruimte bieden aan innovatie en duurzaamheid.

Het ministerie van Economische Zaken laat 3 onderzoeken uitvoeren door 3 onderzoeksbureaus.

1. Toegang mkb tot overheidsopdrachten en feitenonderzoek
KWINK groep onderzoekt in welke mate het midden- en kleinbedrijf toegang heeft tot overheidsopdrachten.

2. Lastenontwikkeling
Ecorys onderzoekt de ontwikkeling van de administratieve lasten voor ondernemers en aanbestedende diensten bij aanbestedingen. Ook vraagt Ecorys ondernemers en aanbestedende dienst naar de ervaren lastendruk.

3. Nalevingsmeting
Significant onderzoekt in welke mate aanbestedende diensten de plicht naleven om een Europese overheidsopdracht te publiceren. Significant brengt de ontwikkeling van de naleving kwantitatief in kaart.

Voor een juist en betrouwbaar beeld, verzamelen de onderzoeksbureaus hun informatie vooral bij aanbestedende diensten, ondernemers en andere betrokkenen. De onderzoeksrapporten worden rond maart 2015 opgeleverd.

De evaluatieonderzoeken worden begeleidt door een commissie. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van ondernemers en aanbestedende diensten. Een onafhankelijk commissielid beoordeelt de toepassing van de juiste onderzoeksmethodiek.

Bron: rijksoverheid.nl

Terug