U bevindt zich hier:

Evaluatieformulier aanbestedingen

16 juni 2022

Om beter zicht te krijgen op het verloop van een aanbestedingstraject kun je als aanbestedende dienst na afloop evalueren met inschrijvers. Wat doe je als organisatie goed en wat kan beter? Beter Aanbesteden heeft hiervoor een handig model evaluatieformulier met toelichting ontwikkeld, dat nu te downloaden is. In een Aan de slag - sessie op 21  juni 2022 wordt het gebruik van het model formulier verder toegelicht.


Diverse aspecten 
Het nieuwe evaluatieformulier aanbestedingen peilt de ervaringen aan de hand van diverse aspecten waarop inschrijvers vaak nog knelpunten ervaren. Bijvoorbeeld de leesbaarheid van de verschafte documenten, de voorwaarden en de gunningscriteria. Ook is het mogelijk het formulier aan te vullen of om te zetten naar een online formulier op de eigen website. De ingevulde evaluatieformulieren geven een beeld van waar het goed gaat en waar nog pijnpunten liggen in het aanbestedingsproces.

Beter Aanbesteden
Het programma Beter Aanbesteden is gericht op het verbeteren van de dialoog en samenwerking  tussen overheden en ondernemers bij aanbesteden. Het evaluatieformulier draagt bij aan die dialoog én aan het verbeteren van het aanbestedingsproces. Het Friese samenwerkingsverband Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland ontwikkelde en testte in 2019 een eerste versie van het formulier, in het kader van de Actieagenda Beter Aanbesteden. Dit formulier is nu verder aangevuld en voorzien van een toelichting.

Ga naar Evaluatieformulier aanbestedingen

Bron: Pianoo.nl

Terug