U bevindt zich hier:

Factsheet aanbestedingspakket commissie: effectieve en innovatieve benutting van overheidsopdrachten

5 december 2017

De Europese Commissie heeft op 3 oktober jl. een niet-bindend aanbestedingspakket voor een meer efficiënte en duurzame aanpak van overheidsopdrachten gelanceerd, om de interne markt te versterken en investeringen in de EU te blijven stimuleren. In een door de Europa decentraal geschreven factsheet wordt nader ingegaan op de verschillende onderdelen van het aanbestedingspakket.

Aanbestedingspakket

Het aanbestedingspakket is door de Europese Commissie opgesteld om het praktische verloop van overheidsopdrachten te verbeteren en investeringen binnen de EU te steunen. De bedoeling is dat overheden handvatten aangereikt krijgen om meer waarde voor de publieke middelen te verkrijgen. Zo kunnen zij bijdragen aan een inclusieve en concurrerende groei. Het initiatief bestaat uit vier onderdelen:

  1. Vaststelling van prioritaire gebieden voor verbetering
  2. Vrijwillige voorafgaande beoordeling van grote infrastructuurprojecten
  3. Aanbeveling inzake professionalisering van overheidsinkopers
  4. Raadpleging over de bevordering van innovatie via overheidsopdrachten

Factsheet aanbestedingspakket commissie

Naast overheden kunnen ook decentrale overheden gebruik maken van het aanbestedingspakket en de mogelijke uitwerking daarvan door de lidstaten. Zo kunnen zij innovatie bevorderen en duurzaamheidsdoelstellingen realiseren. De factsheet is bedoeld om overheden te informeren en verschaft inzicht in de wijze waarop overheden aanbestedingen strategisch kunnen inzetten.

Bron: Europa decentraal

Terug