U bevindt zich hier:

Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 impuls voor sociaal ondernemen

26 oktober 2016

De Aanbestedingswet 2012 is per 1 juli 2016 op enkele belangrijke punten gewijzigd. Aanleiding hiervoor is de invoering van de vernieuwde Europese richtlijnen voor aanbesteden. De wijzigingen zorgen ook voor extra kansen voor sociaal ondernemen. Steeds meer gemeenten en andere overheden in Nederland willen sociaal ondernemerschap stimuleren en de aanpassingen in de aanbestedingswetgeving bieden hen nu een nieuw instrument om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Met de oude Aanbestedingswet 2012 was een aanbestedende dienst al in staat om deelname aan de aanbestedingsronde voor te behouden aan sociale werkvoorzieningsbedrijven als minstens 50% van de betrokken werknemers een arbeidsbeperking had. Veel gemeenten konden op die manier opdrachten in bijvoorbeeld de catering of het groenonderhoud voorbehouden. Dankzij de uitbreidingen in de wet komen daar nu nog meer sociale ondernemingen en firma’s voor in aanmerking. In het gewijzigde artikel 2.82 Aanbestedingswet 2012 staan de volgende uitbreidingen:

  • Onder het voorbehoud tot sociale werkvoorzieningsbedrijven vallen nu ook ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben, of de uitvoering ervan voorbehouden in het kader van programma’s voor beschermde arbeid.
  • De doelgroep gehandicapten is uitgebreid met 'kansarmen'. Onder gehandicapten en kansarmen vallen ook de personen die onder de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vallen.
  • Het percentage van minimaal 50% werknemers met een arbeidsbeperking is verlaagd tot 30%. Deze 30% - eis moet op een substantiële manier zijn ingevuld, dus niet met kortlopende tijdelijke contracten of nul-urencontracten.


Deze uitbreidingen sluiten goed aan bij de hervorming van de sociale werkvoorziening, de komst van de Participatiewet en de groei van het sociaal ondernemen in Nederland. Sociale werkvoorziening en sociale firma’s kunnen groeien dankzij de voorbehouden opdrachten en zijn zodoende in staat meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bron: Binnenlandsbestuur.nl

Terug