U bevindt zich hier:

Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 in werking getreden

4 juli 2016

De wijziging van de Aanbestedingswet 2012 is vastgesteld en op 30 juni gepubliceerd. Met deze wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden. De wet inclusief het bijbehorende pakket aan maatregelen is al op 1 juli 2016 in werking getreden.

Een aantal bepalingen uit de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in het Aanbestedingsbesluit. Onderdeel van dit besluit is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). De Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) worden aangewezen als richtsnoeren.

Per 1 juli 2016 geldt voor alle aanbestedingen door (semi-) publieke instellingen in Nederland het volgende pakket:

  • Gewijzigde Aanbestedingswet 2012;
  • Gewijzigde Aanbestedingsbesluit;
  • Vernieuwde Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016);
  • Nieuwe Regeling tot wijziging van de regeling modellen eigen verklaring: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
  • Vernieuwde Gids Proportionaliteit.


Ergens in de komende weken zal nog het nieuwe aanbestedingsreglement voor nutssectoren (ARN 2016) beschikbaar komen.

Daarnaast zal binnenkort het interactieve pdf-document van het Ministerie van Economische Zaken voor het UEA gereed zijn. Dit zal via de site van pianoo voor 8 juli 2016 beschikbaar worden gesteld. Aanbestedende diensten kunnen het interactieve pdf-formulier vanaf dat moment invullen, beveiligen en toevoegen aan hun aanbestedingsdocumenten. Zij kunnen het ook alsnog toevoegen bij aankondigingen uit de periode 1-7 juli 2016.

Aanbesteders kunnen voorlopig de huidige formulieren voor Europese aanbestedingen blijven gebruiken. Tender Electronic Daily (TED) accepteert de huidige formulieren nog tot 1 januari 2017. Per oktober 2016 worden de nieuwe formulieren in TenderNed beschikbaar gesteld. 

Bron:  overheid.nl, pianoo.nl


Overheid.nl
Gewijzigde Aanbestedingswet 2012:     https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-241.html

Gewijzigde Aanbestedingsbesluit:         https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-242.html

Terug