U bevindt zich hier:

Handreiking innovatief aanbesteden van groenafval en gras

24 april 2017

De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) heeft een volledig herziene en uitgebreide versie uitgebracht van de Handreiking Innovatief aanbesteden van groenafval en gras. Deze handreiking beoogt aanbestedende diensten handvatten te geven om groenafval en deelstromen daaruit op innovatieve wijze aan te besteden, zodanig dat dit leidt tot een meer duurzame verwerking van groenafval. Het kan daarbij gaan om integraal groenafval, of om deelstromen uit groenafval (bijvoorbeeld bermgras).

Wat duurzaam is, schrijft de handreiking niet voor. Wél geeft de handreiking handvatten om de duurzaamheidsthema's 'klimaat' en 'circulaire economie' te operationaliseren in een aanbesteding. Hiervoor is gekozen omdat overheden hun beleidsambities op deze thema's steeds vaker willen toepassen in criteria voor inkoop van groenonderhoud en verwerking van groenafval stromen.

Bron: bvor

Terug