U bevindt zich hier:

Handreiking SAS zonder emvi - vereenvoudigd aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet

18 oktober 2021

Met een wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt het aanbesteden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning eenvoudiger. Gemeenten hoeven met deze wetswijziging in aanbestedingsprocedures niet langer te kiezen voor de aanbieder met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (emvi-criterium). Vooruitlopend op deze wetswijziging is er een handreiking opgesteld die gemeenten straks kunnen gebruiken om de ruimte van deze wetswijziging zo goed mogelijk te benutten: de handreiking SAS zonder emvi - vereenvoudigd aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet.

Op dit moment bepalen de Jeugdwet en Wmo 2015 dat gemeenten in een aanbestedingsprocedure moeten kiezen voor de aanbieder met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (emvi-criterium). In de aanbestedingspraktijk gaat men ervan uit dat gemeenten offertes moeten opvragen en beoordelen. Met het wetsvoorstel wordt het emvi-criterium voor de Jeugdwet en Wmo 2015 geschrapt. Daardoor zijn straks ook eenvoudige aanbestedingsprocedures zonder offertefase mogelijk.

Uiteraard moet ook in eenvoudigere aanbestedingsprocedures iedere goede aanbieder een eerlijke kans op een contract krijgen. Om te laten zien hoe dit in de praktijk werkt en tegelijkertijd op zoek te gaan naar de beste manieren om de ruimte die de wetswijziging biedt te benutten, zijn pilots uitgevoerd. De resultaten uit deze pilots zijn verwerkt in een Handreiking SAS zonder emvi (vereenvoudigd aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet). 

Lees het volledig artikel op inkoopsociaaldomein.nl

Bron: Pianoo.nl, Inkoopsociaaldomein.nl

Terug