U bevindt zich hier:

Harmonisatie vereist voor meting en rapportering van Sustainable Development Goals

23 december 2020

De Sustainable Development Goals (SDG’s) die in het leven zijn geroepen door de Verenigde Naties, geven de samenleving een dringende opdracht om ons gedrag en onze manier van samenleven op vele punten te verbeteren, willen we tenminste een gezonde en duurzame aarde doorgeven. Er zijn veel organisaties (bedrijven, gemeenten maar ook de Rijksoverheid) die hiermee aan de slag zijn gegaan. In de praktijk blijkt het echter moeilijk te zijn om zicht te krijgen op de eigen bijdrage aan de realisatie van deze goals. De veranderingen die de organisaties hebben doorgevoerd zijn moeilijk te meten en vast te leggen.

Het definiëren van de ambities ten aanzien van de goals, het opstellen van indicatoren en het verzamelen van data hierover is al ingewikkeld voor elke organisatie afzonderlijk. Er bestaan wel allerlei instrumenten die organisaties kunnen helpen, maar die verschillen en elke organisatie past deze op haar eigen manier toe. Dit maakt het heel ingewikkeld om prestaties van organisaties op SDG-gebied met elkaar te vergelijken, laat staan dat alle prestaties samengevoegd kunnen worden om een totaalbeeld te krijgen.

Onderzoek naar mogelijkheden om SDG-impactmeting en -rapportering te harmoniseren
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben daarom het adviesbureau PwC opdracht gegeven om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om SDG-impactmeting en -rapportering te harmoniseren. Als organisaties meer inzicht hebben in de impact die ze maken, kunnen ze op termijn hun strategie aanpassen en daarmee dus kiezen voor die zaken die daadwerkelijk een impact maken.

PwC heeft het onderzoek inmiddels afgerond en vastgelegd in het rapport ‘Eenduidiger meten en rapporteren van SDG-impact voor bedrijven en gemeenten’. Volgens PwC geeft het rapport een eerste stap naar meer harmonisering. Het ontwart de complexiteit en laat zien waar nog stappen nodig zijn om de zaak verder te verduidelijken. Naast het benoemen van verbeterpunten geeft het rapport ook een serie praktische aanbevelingen waar zowel de Rijksoverheid als bedrijven en andere organisaties al mee aan de slag kunnen.

Bron: pwc.nl

Terug