U bevindt zich hier:

Hoe om te gaan met 2B-diensten/sociale en specifieke diensten vanaf 18 april?

22 april 2016

Op 18 april jl. is de termijn verstreken waarvóór de aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU in onze wetgeving geïmplementeerd hadden moeten zijn. Onze wetgever heeft deze termijn niet gehaald. Het is de verwachting dat per 1 juli 2016 de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 in werking zal treden. Vanaf 18 april 2016 hebben de aanbestedingsrichtlijnen echter wel rechtstreekse werking. Eén van de gevolgen daarvan is, dat vanaf die datum het 2B-regime is vervallen, wat inhoudt dat aanbestedende diensten geen 2B-procedure meer kunnen starten. Hoe moet een aanbestedende dienst hier tot de inwerkingtreding van het wetsvoorstel mee omgaan?

Bij het aanbesteden van (voormalige) 2B-diensten vanaf 18 april 2016 tot de inwerkingtreding van het wetsvoorstel zijn drie situaties mogelijk:
 

  1. Voortzetting reguliere 2B-procedure (voor 18 april gestart);
  2. Toepassen procedure voor sociale en andere specifieke diensten vanaf 18 april 2016. In de vierde Nota van Wijzingen heeft de minister hiervoor een regeling getroffen;
  3. Een reguliere aanbestedingsprocedure vanaf 18 april 2016.

 
Een door PIANOo ontwikkelde metrokaart (Wijziging Aanbestedingswet 2012) laat aanbestedende diensten zien hoe zij kunnen omgaan met diensten die voorheen onder het 2B-regime vielen. De metrokaart geeft tevens antwoord op andere veel gestelde vragen.

Bron: pianoo.nl

Terug