U bevindt zich hier:

Hulp bij al of niet clusteren via infographic

6 januari 2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een infographic clusteren opgesteld. Bij elke opdracht die een inkoper in de markt zet, dient hij immers de vraag te stellen of de opdracht niet onnodig is samengevoegd (artikel 1.5 van de Aanbestedingswet 2012). Is het mogelijk de opdracht op te delen in meerdere percelen of als meerdere afzonderlijke opdrachten in de markt zetten? 
Doel van de interactieve infographic is om inkopers te helpen een goede afweging te maken over samenvoegen (clusteren) of opdelen van opdrachten. Inkopers kunnen 4 scenario’s (gebaseerd op voorbeelden in de Gids Proportionaliteit) doorlopen, waarbij een inschatting moet worden gemaakt hoe de opdracht in de markt kan worden gezet gelet op gevolgen voor ondernemers in het algemeen en het mkb in het bijzonder.

Inkopers kunnen de infographic ook gebruiken om anderen binnen de eigen organisatie, bijvoorbeeld opdrachtgevers of beleidsmedewerkers, bewust te maken van het clusterverbod. De infographic is een uitwerking van actie 13 uit de Actieagenda Beter Aanbesteden. 

Zie: Infographic clusteren 

Bron: Rijksoverheid, Pianoo.nl

Terug