U bevindt zich hier:

Innovatietoolbox en stappenplan ministerie van Justitie en Veiligheid

12 februari 2018

Onlangs publiceerde het ministerie van Justitie en Veiligheid een innovatietoolbox en stappenplan voor innovatiegericht inkopen. De innovatietoolbox geeft een beschrijving van 7 instrumenten. In het stroomschema wordt stap voor stap een relevante maatschappelijke vraag waar een innovatieve oplossing voor gewenst is geanalyseerd. Ook wordt kort toegelicht hoe een innovatieve oplossing wordt ingekocht.

Toolbox

De Toolbox bevat onder andere korte beschrijvingen van de SBIR, de Veiligheid Innovatie Competitie (VIC) en het Vraaggestuurd Programma Veilige Maatschappij (VPVM).

Small Business Innovation Research Program (SBIR)

SBIR daagt ondernemers uit om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen. Het SBIR-programma gebruikt de creativiteit van ondernemers om maatschappelijke problemen op te lossen. 

Veiligheid Innovatie Competitie (VIC)

Het ministerie van Justitie en Veiligheid daagt samen met het ministerie van Defensie, Koninklijke Marechaussee en Nationale Politie MKB-ers en start-ups uit om met innovatieve ideeën te komen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van veiligheid.

Vraaggestuurd Programma Veilige Maatschappij (VPVM)

VPVM is een onderzoeksprogramma van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat kennis vergaart en ontwikkelt om de samenleving rechtvaardiger en veiliger te maken.

Stappenplan en doelgroep

De diverse de inkoopinstrumenten worden naast elkaar gezet in het bijbehorende stappenplan (de procesflow). De instrumenten worden verdeeld over 6 stappen. De toolbox en het stappenplan innovatiegericht inkopen is geschreven voor medewerkers van Justitie en Veiligheid, justitiële ketenpartners en publieke partners. 

Bron: Pianoo

Terug