U bevindt zich hier:

Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk 2019 aan Tweede Kamer aangeboden

27 mei 2020

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops, heeft op 20 mei jl. de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de  jaarrapportage wordt een samenhangend beeld geschetst van de ontwikkeling van de organisatie en bedrijfsvoering van de ministeries in het afgelopen jaar.

Eén van de high-lights in de bedrijfsvoering uit 2019 is dat in dit jaar belangrijke besluiten zijn genomen op het gebied van het opdrachtgeverschap van de rijksoverheid aan bedrijven. De inkoopstrategie “Inkopen met Impact” zag het levenslicht. Deze strategie beschrijft dat duurzame, sociale en innovatieve impact voortaan de standaard moet zijn bij alle inkoop. Inkoop is een krachtig instrument om bij te dragen aan de maatschappelijke opgave, bijvoorbeeld het stimuleren van bedrijvigheid, werkgelegenheid en het tegelijk behalen van de Klimaatdoelen. Dat is hard nodig volgens de staatssecretaris, want voor een aantal Klimaatdoelen weet het Rijk nog niet het goede voorbeeld te geven. Te denken valt aan de aanschaf van emissievrije voertuigen, het nog meer verminderen van restafval en het terugdringen van vervoersbewegingen.

In 2019 heeft ook een herindeling van de rijksbrede inkoopcategorieën plaatsgevonden. Deze biedt een optimalisatie aan het rijksbrede inkoopstelsel.

Volgens de staatssecretaris zal in de komende periode veel aandacht en energie gaan naar de invoering van deze strategie en herinrichting. Doel is dat het opdrachtgeverschap van het Rijk als krachtig strategisch instrument wordt ingezet voor maatschappelijke impact op het gebied van duurzaamheid, innovatie en arbeidsomstandigheden.

Bron: Rijksoverheid.nl

Terug