U bevindt zich hier:

Kabinet wil aanbestedingsprocedure voor gemeentelijke zorg vereenvoudigen

22 november 2019

Het kabinet wil de aanbestedingsprocedure voor de zorg in het sociaal domein (zoals jeugdhulp en thuiszorg) vereenvoudigen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) hiervoor worden aangepast. Het kabinet wil hiermee bereiken dat gesprekken tussen gemeenten en zorgaanbieders niet langer over procedures gaan, maar over de inhoud van zorg en de beste manier van samenwerking. Ook moet de wetswijziging zorgen voor minder administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders.

Het kabinet wil daarom dat gemeenten in bepaalde gevallen die emvi-verplichting, onder handhaving van het verbod op gunning op de laagste prijs, kunnen schrappen. Zo kunnen zij opdrachten gunnen aan een kleine groep van beste zorgaanbieders zonder dat zij verplicht zijn offertes uit te vragen en te vergelijken volgens ingewikkelde gunningsmethodes en procedures.

Handreiking
In zijn kamerbrief laat De Jonge weten dat er een handreiking zal komen waarin de praktische toepassing van de wetswijziging wordt toegelicht. In segmenten met een groot aantal aanbieders is het de wens van de minister dat een gemeente het aantal te contracteren aanbieders kan terugbrengen op basis van te stellen selectiecriteria. Een gemeente zou dan uit de groep van geschikte aanbieders uitsluitend die partijen, die zich als beste onderscheiden kunnen selecteren op basis van vooraf bekendgemaakte selectiecriteria. Dit is wezenlijk anders dan bij een open house-procedure, waarbij alle geschikte partijen een contract krijgen. Bij de toepassing van het toekomstige Nederlandse regime voor sociale en andere specifieke diensten wordt er in tegenstelling tot bij het open house-model namelijk wel een keuze gemaakt. In segmenten van het sociaal domein met weinig aanbieders zou de te contracteren groep aanbieders wel eenvoudigweg kunnen bestaan uit de aanbieders die aan de gestelde eisen voldoen.

Europese aanbestedingsrichtlijn
Samen met staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken dringt minister De Jonge al langere tijd bij de Europese Commissie aan op een evaluatie en herziening van de Europese aanbestedingsrichtlijn voor het sociaal domein. Gemeenten zijn vanwege die richtlijn in de meeste gevallen verplicht om de gemeentelijke zorg openbaar en Europees aan te besteden. De bewindspersonen willen de werking van de aanbestedingsrichtlijn verbeteren en de procedure minder tijdrovend voor gemeenten en zorgaanbieders maken.

De evaluatie van de huidige richtlijn, die oorspronkelijk gepland stond voor april 2019, is vanwege verlate implementatie door verschillende lidstaten verschoven. De evaluatie wordt naar verwachting met twee jaar uitgesteld. Aangezien de evaluatie en eventuele herziening van de Europese aanbestedingsrichtlijn nog wel even op zich laat wachten, wil minister De Jonge gemeenten en zorgaanbieders nu reeds met nationale wetgeving tegemoet komen door de aanbestedingsprocedure te vereenvoudigen. Waarschijnlijk zal een voorstel voor herziening van de Jeugdwet en Wmo 2015  in de eerste helft van 2020 worden aangeboden aan de raad van ministers en (voor advies) aan de Raad van State.

Het kabinet blijft met de Europese Commissie in gesprek over de richtlijn. Op 18 november waren ambtenaren van de Europese Commissie op bezoek in Nederland. Het bezoek stond in het teken van de problemen die gemeenten momenteel ervaren bij het aanbesteden van gemeentelijke zorg.

Bron: pianoo.nl, rijksoverheid.nl

Terug