U bevindt zich hier:

Kamervragen en - antwoorden over de aanschaf nieuw regeringsvliegtuig

24 mei 2017

De minister stelt dat er bij beoordeling van de biedingen conform het aanbestedingsrecht is getoetst en dat geen van de vier inschrijvers een geldige inschrijving had.

Bij beoordeling van de biedingen is achtereenvolgens getoetst of:

  • De inschrijving compleet was en aangeleverd conform de voorwaarden en formats van de aanbesteding;
  • De inschrijver voldeed aan de geschiktheidseisen en er geen uitsluitings-gronden van toepassing waren;
  • De inschrijving voldeed aan de andere vereisten in de aanbestedingsdocumenten, waaronder de functionele specificaties voor het vliegtuig en de contractuele voorwaarden.

Bij Boeing hield de ongeldigheid alleen verband met onderdeel 3. Op grond van art. 2.28 lid 2 Aanbestedingswet 2012 kan een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging worden toegepast na ontvangst van uitsluitend ongeldige inschrijvingen indien één of meer inschrijvers aan de daaraan gestelde voorwaarden voldoen. Daarvoor moeten inschrijvers in ieder geval voldoen aan de vereisten uit onderdeel 1. en de geschiktheidseisen uit onderdeel 2. Boeing voldeed hieraan.

De minister gaat tevens in op de vraag waarom niet is gekozen voor het overdoen van de aanbesteding, zodat meerdere partijen wederom de kans hadden gekregen om onder de juiste voorwaarden een concurrerend bod uit te brengen. Ook stelt zij dat het Koninklijk Huis geen rol heeft gehad in het besluitvormingstraject.

Bron: Tweede Kamer

Terug