U bevindt zich hier:

KNV en cliëntenorganisaties creëren modelbestek voor inkoop zorgvervoer

27 februari 2017

Ondernemersorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer voor taxi- en zorgvervoer, heeft samen met de cliëntenbelangenorganisaties Ieder(in) en ANBO de handen ineengeslagen om de uitholling van de kwaliteit binnen het zorgvervoer een halt toe te roepen. In het zorgvervoer vindt momenteel een ware kaalslag plaats. Voornaamste oorzaak is het aanbesteden tegen bodemprijzen, met grote gevolgen voor zowel zorgcliënten als de sector. Daarnaast is sprake van inefficiënties, vanwege de bestaande schotten tussen de verschillende soorten zorgvervoer en de bijbehorende budgetten. Ook ontbreekt het vaak aan adequate controle op nakoming van hetgeen gecontracteerd is, en is er geen onafhankelijke klanttevredenheidscontrole. Verder is de contracttermijn van doorgaans twee jaar te kort om kwaliteit op niveau te houden en te investeren in duurzaamheid.

Om het tij te keren, stelden de partijen gezamenlijk een modelbestek op, dat scherpere eisen stelt aan kwaliteit bij de inkoop van zorgvervoer. Het basisdocument voorziet in een oplossing voor alle hiervoor genoemde problemen. VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is de grootste opdrachtgever van dit ‘speciaal vervoer’, dat ook wel doelgroepenvervoer wordt genoemd. Het onafhankelijk kennisplatform CROW neemt het beheer en de verdere doorontwikkeling van dit modelbestek op zich.

Bron: KNV

Terug