U bevindt zich hier:

Koplopers bouw: ‘Verplicht stikstof-neutraal bouwen in aanbestedingen’

15 oktober 2019

De bouw kan met logistieke hubs en elektrisch materieel zonder meer een bijdrage leveren aan het stikstofprobleem. Dat betoogt een brede coalitie van grote bouwbedrijven, adviesbureaus en TNO. “Overheidsopdrachtgevers kunnen bijvoorbeeld emissieloze bouwplaatsen eisen.”

 

Het kabinet bespreekt maatregelen die het stikstofprobleem en de bijbehorende bouwstop moeten oplossen. Zo lijkt de kans groot dat de maximumsnelheid op verschillende snelwegen omlaag gaat. Ook aan kleinere bouwprojecten worden mogelijk eisen gesteld.

Een groep van bouwers, deskundigen en dwarsdenkers begrijpt dat wel. Eind september kwamen ze op de Bouwcampus in Delft bij elkaar om mogelijke oplossingen te bespreken.
Initiatiefnemer Atto Harsta (transitie-aanjager bij DBC) stelt dat er heel veel mogelijk is.

Aan de orde kwamen

  • Terugdringen van fijnstof
  • Het nastreven van emissieloze bouwplaatsen
  • Natuurinclusief, circulair en energieneutraal bouwen
  • Nieuwe huizen niet langer aansluiten op het gasnet (of andere stikstof mitigerende bronnen zoals biomassacentrales)
  • Terugdringen aantal vervoersbewegingen bij bouwprojecten (door slimme logistiek en bijvoorbeeld bouwhubs aan de rand van steden)
  • Schonere busjes, vrachtwagens en machines (waar mogelijk overstappen op elektrisch)

In de sector zit niet iedereen op maatregelen te wachten. Ook Harsta ziet dat Nederland morgen niet in een keer over kan gaan op stikstofarm bouwen. “Dat kan niet. Al die elektrische kranen en shovels die je daarvoor nodig hebt, zijn er gewoonweg niet. Maar je kunt wel bij een aantal kritische projecten beginnen.”

Opdrachtgevers moeten zich daarnaast ook aangesproken voelen, vindt Harsta. “Zij hebben nooit op dit soort thema’s getenderd of gecontracteerd: vraag maar eens om een emission zero bouwplaats. Niet alleen bij Natura 2000, overal. Zo help je het stikstofprobleem oplossen en dat van fijnstof.”

Bouwend Nederland, de Aannemersfederatie en partijen zoals de NEPROM waarschuwen al langer voor problemen met woningbouwprojecten door de stikstofdiscussie. Harsta begrijpt ze, en vindt ook dat er snel een uitzonderingsregel voor de bouw moet komen.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar.

Bron: Cobouw.nl

Terug