U bevindt zich hier:

KPMG waarschuwt tegen aanbesteding incasso tolheffing

1 december 2016

Om het financieringstekort op de ontwikkeling van de Blankenburgverbinding en de ViA15 te dekken, is het ministerie van Infrastructuur en Milieu van plan tol te heffen met behulp van private incassobureaus. De tolheffing zal vanwege de hoogte van het financieringstekort (€315 resp. €287 miljoen) moeten worden aanbesteed.

KPMG plaatst daar in een pas deze maand bekend geworden rapport kanttekeningen bij. De incasso van die tol moet gebeuren met een kentekenregistratie voor de tol uit, de zgn. free flow. Zeven Europese landen hebben aan KPMG aangegeven in elk geval geen persoonsgegevens uit te wisselen met buitenlandse overheden voor kentekenregistratie. Dat is vooral lastig voor de nationale transportsector. Zo worden transportbedrijven uit die landen bevoordeeld, als zij over dezelfde weg rijden en geen tol “hoeven” te betalen. Een ander probleem is de privacy. Deze moet worden gegarandeerd in de aanbesteding. Een individueel incassokantoor mag persoonsgegevens alleen gebruiken voor de opdracht van het ministerie. KPMG beveelt het ministerie aan nader te onderzoeken of de kosten van private incasso wel opwegen tegen de baten. Dit zal onder meer afhangen van de ‘No cure no pay’ tarieven die gebruikelijk zijn in de incassobranche.

Opdrachtgevers in binnen- en buitenland hebben in het verleden een openbare aanbesteding gebruikt om te komen tot selectie van een incassokantoor, zo stelt KPMG. De onderzoekers stellen dat vanwege het verwachte jaarlijkse volume (ongeveer 1 miljoen buitenlandse weggebruikers, die de tol niet tijdig betalen) en de verwachte bijbehorende kosten een Europese aanbesteding noodzakelijk is. Voor de definitieve afweging is van belang om beter zicht te hebben in het aantal incasso's dat gaat plaatsvinden en de verwachte kosten hiervan. De start van de aanbesteding hangt samen met het verwachte moment waarop de tolheffing start (vooralsnog in 2021) en dient teruggerekend te worden om de start van de aanbesteding te bepalen (naar verwachting rond 2019/2020). 

Bron: Aanbestedingsnieuws

KPMG, Onderzoek inzet private incassokantoren, juli 2016

RAPP, Rapport kosten Tolsysteem zonder HH, mei 2015

Terug