U bevindt zich hier:

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 – 2020

15 december 2016

Meerdere gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries hebben tijdens het MVI-congres op 8 december jl. door ondertekening van het Manifest MVI 2016 - 2020 nieuwe afspraken gemaakt over maatschappelijk verantwoord inkopen. Met dit manifest willen partijen de effectiviteit en de impact van MVI vergroten door een intensivering van de samenwerking tussen overheden om hun inkoopkracht en opdrachtgeverschap te versterken en MVI integraal in hun organisaties te bevorderen. Het manifest is bedoeld om de bijdrage van MVI op de realisatie van beleidsdoelen te vergroten. Dit manifest bouwt voort op eerdere afspraken, zoals het Manifest Professioneel Duurzaam Inkopen in 2012.

In het Manifest MVI zijn ambities vastgelegd die verder gaan dan het toepassen van minimumeisen en daarmee vervangt het manifest eerdere afspraken zoals het 100% duurzaam inkopen op basis van minimumeisen. In het nieuwe manifest MVI bepalen overheden zelf hun doelstellingen, op basis van hun eigen ambities. Iedere organisatie maakt binnen zes maanden na ondertekening een concreet actieplan, dat wordt gepubliceerd op de website van PIANOo.

Het kabinet wil MVI effectief in zetten om een concrete bijdrage te leveren aan de realisatie van beleidsdoelen, zoals het tegengaan van klimaatverandering, realiseren van een circulaire economie en de verduurzaming van de bedrijfsvoering van overheden.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Terug