U bevindt zich hier:

Meer ruimte voor innovatie in aanbestedingsbeleid waterschappen

6 oktober 2016

De Unie van Waterschappen heeft op 30 september het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de waterschappen vastgesteld. Met dit herziene beleid kunnen de waterschappen op een goede en verantwoorde wijze inkopen en aanbesteden. Verder komt het de effectiviteit en integriteit van de inkoop- en aanbestedingspraktijk ten goede. Het leidt naast besparingen tot een betere kwaliteit van opdrachten en geeft mogelijkheden voor ambities van waterschappen op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Het beleid is aangepast, onder meer omdat de Aanbestedingswet uit 2012 per 1 juli van dit jaar is gewijzigd. Ruimte voor innovatie in aanbestedingen wordt echter pas bereikt wanneer wet- en regelgeving en daarop gebaseerd beleid ook goed wordt toegepast in de praktijk. De Unie van Waterschappen doet veel om de waterschappen hierbij te ondersteunen. Op 4 oktober is bijvoorbeeld op initiatief van de Unie van Waterschappen en Stichting Wateropleidingen de cursus ‘Innovatiegericht inkopen’ van start gegaan.

Bron: uvw.nl

Terug