U bevindt zich hier:

Minister wil dat Rijkswaterstaat ingrijpt op GWW-markt

17 juni 2019

Minister Van Nieuwenhuizen informeerde op 11 juni per Kamerbrief de Tweede Kamer over het onderzoek van Rijkswaterstaat naar de uitdagingen en verbetermogelijkheden in de GWW-sector (Grond-, Weg- en Waterbouw). Zij stuurde daarbij het rapport 'Toekomstige Opgave Rijkswaterstaat: Perspectief op de uitdagingen en verbetermogelijkheden in de GWW-sector' mee met de brief.

Het rapport beschrijft de noodzaak voor een transitie naar een vitale markt die in staat is te innoveren en te verbeteren en daarmee op lange termijn bijdraagt aan het realiseren van de complexe maatschappelijke opgave van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het rapport dat is opgesteld door McKinsey gaf onder andere aan dat bouwers onredelijk veel risico lopen bij Rijkswaterstaat. Leidend daarbij zijn de adviezen vanuit het McKinsey-rapport om de risico’s te verlagen en de marges te verhogen.

In haar brief geeft minister Cora van Nieuwenhuizen aan dat ze wil dat Rijkswaterstaat op korte termijn ingrijpt op de GWW-markt. Ze geeft aan welke stappen zij wil zetten voor een betere samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de GWW-sector zodat risico’s beter worden beheerst en de benodigde innovaties worden gerealiseerd.

De komende jaren moet een flink aantal grote complexe infrastructuurprojecten worden uitgevoerd en neemt het totale werkpakket aan beheer, onderhoud, vervanging en renovatie toe. Het werk wordt bovendien complexer: de toepassing van nieuwe technologie, de duurzaamheidsambities en de complexe omgeving vragen om nieuwe oplossingen. Het uitvoeren van deze opgave zal ook voor de markt een forse uitdaging zijn.

Balans tussen efficiency en maatwerk
De minister wijst er in haar brief op dat bouwers in toenemende mate zullen kiezen voor andere onderdelen van de bouw, waarbij de marktpartijen minder risico lopen. “De GWW-sector kent een aantal factoren dat de marktdynamiek van binnenuit beïnvloedt; de grote afhankelijkheid van de grote bouwbedrijven voor de realisatie van de grote projecten, prijsconcurrentie, lagere marges in de GWW-sector ten opzichte van de woningbouwsector, hoge faalkosten, beperkt leren en verbeteren over projecten heen en achterblijvende productiviteit en innovativiteit”, zo vat zij de problemen samen.

Bouwend Nederland is tevreden dat de minister kritisch de rol van Rijkswaterstaat als opdrachtgever heeft laten onderzoeken.

Bronnen:

 

Download Kamerbrief

Download Rapport Toekomstige Opgave Rijkswaterstaat: Perspectief op de uitdagingen en verbetermogelijkheden in de GWW-sector' 

Terug