U bevindt zich hier:

Moties aangenomen in het kader van actieagenda Beter Aanbesteden

27 juni 2018

Op 12 juni 2018 zijn in de Tweede Kamer 6 moties aangenomen met betrekking tot de actieagenda Beter Aanbesteden. Het merendeel van de moties is gericht op de verbetering van de positie van de inschrijver. De moties werden ingediend tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) Aanbesteden op 7 juni 2018.

Er zijn 2 moties die samenhangen met de te publiceren handreiking Vergoeding Tenderkosten die op dit moment binnen het project Beter Aanbesteden wordt opgesteld.

Daarnaast zijn er 3 moties die toezien op een verbetering van de rechtspositie van de inschrijver. Eén van deze drie moties betreft onderzoek naar optimalisatie van de rechtsbescherming. Een ander om in dat onderzoek ook private handhaving, de achterstand van inschrijvers in een kort geding en de wenselijkheid van een vaste rechtbank voor aanbestedingszaken mee te nemen. Een derde motie betreft een onderzoek naar een zwaarwegender rol voor de Commissie van Aanbestedingsexperts op het gebied van inhoudelijke toetsing van onder andere onnodig clusteren en gunnen op de laagste prijs.

Tot slot is er een motie ingediend die aandringt op een aantal relevante proeven met aanbestedingen waarin meetbare duurzaamheidscriteria met een vast en substantieel wegingspercentage in de procedure zijn opgenomen. De kennis die opgedaan wordt moet gedeeld worden met decentrale overheden, PIANOo en de Tweede Kamer.

Bron: PIANOo

Terug